TERÖR SORUNUNU ÇÖZMEDE “FİKRİ PROPAGANDA” EKSİKLİĞİ MAĞLUBİYET GETİRİR

PKK’ya karşı 33 yıldır hep, üçlü sacayağının biri eksik vaziyette mücadeleye girildi. Eksik olan mücadele ayağı ise fikri propagandadır.

Terör örgütlerinin en büyük korkusu tabanın fikri desteğini kaybetmektir. Taban kaybı demek, bölgesel halk desteğini, yapılanma kabiliyetini, kolluk kuvvetlerinden gizlenme özelliğini, para kaynaklarını, militan kaynağını, ayaklanma ortamını kaybetmek demektir. Bu durum, gerilla ayaklanması kışkırtması yapan lider kadroda müthiş bir moral bozukluğu yaratır, sonun başlangıcıdır bu.

Unutmayalım ki ETA terör örgütü, tabandan örgüte geçişlerin önlenebilmesiyle çökmüştür. İspanyol yargısı ve polisi çok organize bir şekilde, tüm siyasi partilerin birliği ve en önemlisi tüm halkın da tam desteğini alarak terör örgütüne militan sağlayan şehir yapılanmalarını çökertmiştir. Halk terör örgütüne karşı bilinçlendirilmiş, desteği en aza indirilmesi başarılmıştır.

PKK’ya Karşı Yapılması Gereken

Sadece silahlı ve siyasi çözümlerle silahlı ve çarpık da olsa belirli bir fikri temele oturtulan gerilla ayaklanması/direnci asla çözülmez. Hiçbir düzenli ordu, ABD dahil gerilla savaşlarında zafer kazanamamıştır. ABD Vietnam’da milyonlarca ton bomba kullanmasına rağmen, komünist fikirle beyni yıkanan veya şiddetin esiri olmuş halkın desteğini alan teröristleri yenememiş, Vietnam’dan sonuç alamadan çekilmek zorunda kalmıştı. Vietnam’da halk, kendisine her ne olursa olsun yakın davranacağını düşündüğü, dilinden, inancından, isteklerinden anlar gözüyle baktığı tek çare hissettiği Ho Chi Minh ekibine destek vermiştir. ABD halkı kazanmaya çalışmamış, halka anlatılan batıl felsefelerle uğraşmayı da hiç mi hiç düşünmemiştir. Sadece ağır bombardımanla, kahredici silah üstünlüğüyle galip geleceği yanlışına saplanan ABD’nin yenilgisinin ana nedeni işte bu oldu.

Bizim ise Kürt’lerle 1.000 yıllık ortak geçmişimiz, ortak harsımız, ortak inancımız ve ideallerimiz var. Kürt’ün dilinden Türk, Türk’ün dilinden Kürt gayet iyi anlar. 5 milyona yakın Türk-Kürt ortak aile kurmuş ülkemizde.

Önemli olan sevgi, saygı, maneviyat bağını canlandırmak, güçlendirmek, sürekli bunu tazelemek, soğuk, adeta buz gibi, kapı duvar gibi devlet yaklaşımından şiddetle kaçınmak gerekir. Bu yaklaşım, onurlu, şerefine, haysiyetine düşkün Kürt’leri çok rencide edip adeta PKK’nın kucağına itiyor.

Fikri propaganda, kirletilmiş beyinleri temizleyerek kurtarma mücadelesi için devletin ve özelin tüm imkanlarıyla, radyo, televizyon, internet ve yazılı basınla, kitap, broşür, gazete ve dergilerle, kültür ve sanat etkinlikleriyle ve en önemlisi ilmi seferberlikle yapılacak fikri propaganda ile PKK’nın beslendiği tabanı terör örgütünden ve felsefesinden kurtarmaktır.

Fikri yenilgi terör örgütünün moralini bozar. Morali bozulan terör örgütü de kesin olarak yenilir.

Şafii ve Sünni tabanlı Kürt’lerin, Marksist Leninist bir yapıda asla uyuşmayacağı akılcı bir şekilde ilmi, mantıki, felsefi binlerce delille anlatılmalı, bununla birlikte beyin yıkamada terör örgütünün kullandığı başta Öcalan’ın kitapları ve Kandil, İmralı felsefeleri yine ilmi, felsefi binlerce delille felç edilmeli. Devlet bu konuda STK’lardan mutlaka destek almalı.

Terör örgütünün fikir ve felsefesi yok edilemezse terör örgütüne karşı yapılan mücadele de kaybedilir Allah korusun.

twitter.com/gundem_analiztv