Dünya Fakirlik Lobisi

Dünyada hemen her ülkede halkın çoğunluğu fakirleşmekten şikayet ediyor. Dünya kaynaklarının yok olduğuna, nüfusun arttığına, imkanların kısıtlandığına inanıyor. Bu insanlar, ellerindeki kısıtlı imkanla yaşamak zorunda

Türkiye Yugoslavya Olmayacak

Türkiye’de özerklik ve federasyon konuları tartışmaya açılırken, yakın tarihte cereyan eden Yugoslavya’nın çok kanlı bir şekilde parçalanarak dağılması hadisesi mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır.