PKK’nın Özerklik Talebi Neden Kabul Edilemez?

Son dönemde, hem terör örgütü PKK elebaşlarından Murat Karayılan’ın KCK adına yaptığı hem de “Açık Toplum Vakfı” üyelerinin sözde “akil adam” sıfatlarıyla yaptıkları açıklamalarla Türkiye’nin Güneydoğu’sunda bir “Özerk KCK Devleti” kurulması sıkça dile getirilmektedir. (1) Bununla birlikte, 19. yüzyıldan beri Türkiye’yi parçalamayı hedeflemiş İngiliz Derin Devleti siyaseti güdümündeki DPI (Democratic Progress Institute) yönlendirmesi altındaki yazarlar tarafından da özerklik hararetle savunulmaktadır.

PKK Silah Bırakacak mı? Yurt Dışına Çıkacak mı?

Terör örgütü PKK elebaşı Murat Karayılan, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın son dönemde sık sık dile getirdiği PKK’lıların silah bırakarak Türkiye’yi terk etmesi yönündeki açıklamalarına yönelik olarak “Kim kimin ülkesinden kovuyor? Burası bizim ülkemizdir. Siz dışarıdan gelmişsiniz, ülkemizde işgal kuvvetisiniz. Terk edecek olan biri varsa, o da sizsiniz” şeklinde yanıt vererek PKK’nın barış masasına toprak alma talebi olmadan oturmayacağını, İmralı’yı dinlemeyeceklerini dile getirmiş oldu.

Karayılan, açıklamasının devamında, “PKK’nın silah bırakma gibi bir gündem maddesi olmadığını söylerken özerklikten asla vazgeçmeyeceğini” de vurguluyor:

“Kalkıp işte, “bağımsızlıktan vazgeçti, şimdi de özerklikten vazgeçti, o zaman silahlı mücadele niye” diye çıkarsama yapmak sorunu saptırmaktır. Kimse herhangi bir şeyden vazgeçmiyor. Burada oluşan şey, iki halkın bir arada ortak yaşama formülasyonunun geliştirilmesidir. Bir halkın kendi kültürünü, kendi dilini, kendi toplumsal özgünlüğünü ve tarihsel gerçekliğini doğru yaşaması gerekmektedir. Bu da özgünlüğü ve özerkliği gerektirir. Bunun dışında bir formülasyon yoktur. Bunun dışındaki formülasyon, asimilasyon formülasyonudur.” (2) Karayılan bugüne kadar yaptığı konuşmalarda da özerklik almadan terörü bırakmayacaklarını hep gündemde tutmuştur. (3)

Özerklik Neden Kabul Edilemez?

1. Özerklik Güneydoğu İnsanına Huzur Getirmez. Güneydoğu dahil Irak ve Suriye’nin huzur ve güvenliği ancak güçlü bir Türkiye ile sağlanabilir. Çıkartılmak istenen bir Sünni Şii mezhep savaşı, Armagedon senaryoları, enerji kaynaklarına hakim olmak isteyen emperyalist devletler, Esed ve İran rejimlerinin belirsizliği gündemdeyken bu bölgede ancak güçlü bir birliğin ayakta kalmaya ve huzura vesile olacağı aşikardır. Kürtler bir Stalinist KCK Devletinde değil, Türkiye ile güçlü ve huzurlu olacaklardır.

2. Özerklik Güneydoğu İnsanına Özgürlük Getirmez. KCK-PKK Bölgede “Kuzey Kore” Modelli Bir Diktatörlük Kurmayı Hedeflemektedir. KCK yapılanmasının Stalinist olduğu bilinen bir gerçektir. KCK sözleşmesinin hayata geçirileceği bir özerklikte, yönetim kademelerine Stalinist terör felsefesini hayata geçirmiş elemanların yerleşmesi demek bölge halkının özgürlüğüne kavuşması değil tam aksine bölge insanının komünist politbüro tarafından yönetilmesi, özgürlüklerinin de kısıtlanması demektir. Bölge halkı yıllardır çektikleri zulüm, sevgisizlik, saygı eksikliği nedeniyle belki de ancak PKK’nın kuracağı bir devlet içinde rahatlıkla yaşayabileceklerini düşünmüş ve buna karar vermiş olabilirler. Ancak bu yapı bölgeyi Kuzey Kore yapılanmasına sürükleyecek bir yapıdır. Çünkü yeni kurulacak özerklik Irak ve Suriye ile de birleşmek isteyecek, güvenlik ve ayakta kalabilmek için tüm bölge halkını asker haline getirecek, seferberlik havası yaşatacaktır. (4)

3. Özerklik Güneydoğu İnsanına Zenginlik Getirmez. Oluşturulması istenen bir özerklikte bölgenin şartları da düşünüldüğünde Güneydoğunun gelir düzeyi düşüktür. Yeraltı kaynakları kadar yerüstü kaynakları refah seviyesini yükseltmeye yeterli değildir, altyapı ağını oluşturmak için mevcut hiçbir mali kaynak olmayıp, yeni kaynaklar, Batılı devletlere uzun vadeli borç ile bağlanma anlamına gelmektedir. Kürtler dağlık bir bölgeye adeta hapsedilecek, Türkiye’nin nimetlerinden uzak tutulmuş olacaktır. Bölgeye yatırımlar kesilecek, ekonomik kalkınma, teknoloji ve kültürel gelişme yerine tüm ağırlık silahlanmaya ayrılacaktır. PKK ve KCK hiçbir zaman kendini güvende hissetmeyecek, bölge fakir kalacaktır.

4. Özerklik Güneydoğu İnsanına İbadet Özgürlüğü Getirmez. Uzun yıllar boyunca, Türkiye’yi bölmeye kararlı bir derin devlet yapılanması tarafından Kürtlere adeta “efendiniz biziz, sizin değeriniz yok, yaşam hakkınız yok, efendinize itaat edin” şeklinde yaklaşılmıştır. Bölge halkının örf ve gelenekleri ağır eleştirilere, alaylara maruz kalmış, doğu insanının dinine bağlılığı, sevecenliği, fedakarlığı, samimiyeti de hep önemsiz görülüp, Kürtlere ve inançlarına karşı saygıdan uzak bir tutum sergilenmiştir. Bu yüzden bölge insanı dinini, ibadetlerini ayrı bir devlet olurlarsa daha rahat yaşayacaklarını, camiye, cemevine daha rahat gideceklerini de düşünmüş olabilirler. Oysa Bediüzzaman Said Nursi gibi önemli İslam alimleriyle, Nakşi gelenekle yetişen Şafi ve Hanefi mezhepleri ağırlıklı bölge insanı dinle alay eden bir PKK ve Stalinist KCK’ya mecbur kalmaktansa, elbette bir İslam Birliğinde yaşamayı her zaman tercih edecektir. Yeni kurulacak bir özerklikte ise KCK ve PKK tarafından ibadetler ve dini eğitimler yerine kendi sözde devletlerinin fikri ve felsefi temellerine uygun eğitimler verilecek, bölge halkının tamamının asker haline getirilmesi gündeme gelecektir.

 

5. Özerklik Güneydoğu İnsanının Ticaret İmkanlarını, Dolaşım Özgürlüğünü Kısıtlayacaktır. Türkiye’nin resmi devlet dili Türkçe’dir. İstanbul, İzmir, Ankara’ya gelindiğinde Türkçe bilmeyen Kürtler devlet imkanlarından, ticaretten, sağlık imkanlarından da faydalanamayacaktır. Bu durum fakir ve sağlıksız bir ortamın oluşmasına neden olacaktır. Despot bir rejim olan KCK’nın dolaşım özgürlüğünü bu manada kısıtlayacağı da aşikardır.

6. Özerklik Güneydoğu İnsanının Güçsüz ve Rahat Yok Edilecek Bir Devlete Doğru Gidişinin Yolunu Açacaktır. KCK terör örgütü yöneticileri yaptıkları bazı açıklamalarda kendilerine Katalonya’yı örnek alabileceklerini belirtmişlerdir. İspanya’nın Katalonya Özerk Bölgesi İspanya’nın asıl zengin bölgesidir. Bu yüzden Güneydoğu Anadolu’ya örnek verilmesi çok anlamsız ve yersizdir ki Katalanlar da özerklikten sonra ayrılmaya karar vermiştir. Bu ise Ortadoğu’da taşların yerinden oynaması, yeni savaşların meydana çıkmasına neden olacaktır. Gerek Avrupa gerekse BOP planı çerçevesinde ve Armagedoncu Evanjelikler de bu ekibe dahil edildiğinde yeni sınırları çizilmiş bir Ortadoğu düşünülmekte, yeni savaşlar planlanmakta, İran, Suriye, Lübnan, Filistin ve Irak üzerinde yeni kara planlar hazırlanmaktadır. Ortadoğu hala soğuk savaşın en büyük mücadele alanlarından biridir. NATO ve Şangay çekişmesi her an Ortadoğu’yu yeni bir savaşa sürüklemeye yeterlidir ki İran, İsrail, İsrail Filistin çekişmeleri, mezhep çekişmeleri Ortadoğu’yu savaşlara gebe kılacaktır.

Sonuç:

Dünyanın farklı ülkelerinde özerk yönetimlerin, eyalet sistemlerinin bulunması bize örnek teşkil etmeyecektir. Çünkü Ortadoğu ve Türkiye, dünyanın hiçbir yerinde olmayıp da özel olarak bizim bölgemiz için düşünülen yüzlerce karanlık planına sahne olmuştur. Bölgemiz ve topraklarımız için yüzyıllardır sürdürülen “böl, parçala, yönet” politikaları, Armagedon Savaşı planları, yüzyıllardır en büyük katliam ve işgallere sahne olmuş bir coğrafya, işgaller, terör, katliamlar, suni devletlerin kurulduğu, suni sınırların çizildiği bir bölgede bir özerlik sunulmaya çalışılmaktadır. Bu bölge dünyanın sorunsuz bölgelerindeki özerk yönetimlerini bir örnek olarak sunmak samimiyetsizlikten öte akılsızca olacaktır. Çünkü istenen, küçülmüş, parçalanmış devletler ve bunun sonucunda da rahatça oluk oluk kan akıtılacak bir ortamın tesisidir. Buna asla izin verilemez.

Bölgemizde özerlik veya federasyonlarla bölünmek bir yana, ülkelerin bir araya gelerek kuracağı güçlü bir birlik, bir İslam Ülkeleri Birliği hep birlikte ayakta durmamızı sağlayacaktır. Kürtlerin de özgürlüğü, refahı, huzuru, zenginliği ve özgürlüğü güçlü bir Ortadoğu Birliğinde, İslam Birliğinde olacaktır.

 

Notlar:

(1) http://www.forahaber.com/tevfik-diker-kurtlar-medyasindaki-maskeler/YazarDetay/65

(2) http://www.f5haber.com/haberdar/karayilan-erdogan-a-cevap-verdi-haberi-3624632/

(3)  http://www.sondevir.com/haber/6298/karayilan-ozerkligi-resmen-ilan-etti.html

(4) http://gundemanaliz.com/kck-yapilanmasi-var-oldugu-surece-pkknin-yurt-disina-cikmasi-tezi-anlamsizdir/ (258)

 

twitter.com/Koprulu_Seral

twitter.com/gundem_analiztv

facebook.com/seral.ibrahim.koprulu

instagram.com/seralkoprulu/

harunyahya.org/