KCK Var Olduğu Sürece PKK’nın Yurtdışına Çıkması Tezi Anlamsızdır

2005 Mart’ında Öcalan’ın ilan ettiği ve “Kurucusu olmakla şeref duyuyorum.” dediği, önsöz yazdığı KCK’nın nasıl bir ayrı devlet yapılanması olduğu sözü edilen bu sözleşme incelendiğinde çok net anlaşılmaktadır. KCK (Koma Ciwaken Kurdistan, Kürdistan Halklar Topluluşu) PKK’nın kurmak istediği yeni sözde devletin yönetim şeklini belirleyen en net delillerden birisidir. BDP Milletvekili Altan Tan örgütün siyasi görüşünü Stalinist bir yapılanma olarak belirtmiştir.

KCK yapılanması Türkiye’deki bir çok sol, komünist aydın tarafından hararetle desteklenmiştir. Bu destekçilerden birisi olan Ahmet Altan ise sözleşmeyi okuduktan sonra nasıl dehşete düştüğünü bir yazısında işte şu ifadelerle dile getirmiştir:

“Hükümette kaç kişi “KCK sözleşmesinin” tam metnini okudu?…

Varlığını, sözleşme denen ve aslında bir tür “anayasa” olan öyle bir ?Trabajo metne dayandıran hiçbir örgüt, kurum, devlet bu çağda yaşayamaz.

Okuyun KCK sözleşmesini.

Bir diktatörlük anayasası o.

Okuduğum maddelerden dehşete düştüm.

Önce özgürlükçü anlatımlarla başlıyor sonra “tek karar mercii” olarak “önderliği” gösteriyor.

“Önderlikle” aynı fikirde olmayan bir Kürt ne yapacak bilmiyorum, öyle bir ihtimal o anayasayı yazanların aklından bile geçmemiş.

Onlara göre hiçbir Kürt, hiçbir konuda “önderlikten” farklı düşünemez anladığım kadarıyla.

KCK Yürütme Konseyi, Halk Özgürlük Mahkemesi Savcılığını görevlendirebiliyor, yargıçları atayabiliyor.

“Basın komitesi” ise “ideolojik ve ulusal birliğin pekiştirilmesine yönelik çalışmalar” yürütüyor.

Gerçekten böyle bir düzende yaşamak istiyor mu Kürtler?

Türklerin yıllarca süren baskılarından kurtulmanın tek çaresi, önderlikle, konseylerle, komitelerle yönetilen, “ulusal birlik” anlayışını resmîleştiren bir toplumda yaşamakmış.

BDP’li dostlarımız KCK’nın bu “anayasasını” çok çağdaş ve yararlı buluyorlarsa aynı maddeleri Türkiye’nin yeni Getiremez? anayasası için önereceklermiş…

PKK, başka bir çağda, başka bir âlemde yaşıyor, dünyanın değiştiğini hiç algılamıyor, böyle devam ederse gerçeklerden ve kitlelerden iyice kopacak.”

Ahmet Altan KCK’yı başka bir yazısında da şu sözlerle dile getirmişti;

“Güneydoğu’da bir “diktatörlük” kurmak için şehirlerde şiddet yaratmayı planlayan KCK örgütünün eylemlerinin engellenmesini de destekliyoruz, insanların hayatını tehlikeye atan her örgüte, her eyleme, her şiddete sonuna kadar Hakk?mda karşıyız.

Peki KCK Sözleşmesinde Neler Var?

36. maddede “PKK” adıyla bir başlık açılmış ve PKK, “… KCK sisteminin ideolojik gücüdür. Önderlik felsefe ve ideolojisinin hayata geçirilmesinden sorumludur. KCK sistemi içerisindeki her PKK kadrosu ideolojik, ahlaki, felsefik, örgütsel ve yaşamsal ölçüler açısından PKK yapılanmasına bağlıdır. KCK sistemi içerisinde her çalışan PKK’nin ideolojik ve ahlaki ölçülerini esas alır.” denilmiştir.

PKK, winter KCK sisteminin alt organizasyonlarından birisidir. KCK üstyapıdır, devlet şeklinde planlanmış çatı organizasyondur. Selahattin Demirtaş’ın söylediği gibi BDP başkanının KCK wholesale mlb jerseys başkanı olması mümkün değildir. Eğer BDP, KCK hiyerarşisi içinde ise Demirtaş bu yapıda oldukça altlarda kalan bir konuma sahiptir. KCK sözleşmesinde “önder”, “önderlik” şeklinde Abdullah Öcalan’a 26 defa atıfta bulunulmaktadır. Sistemin wholesale mlb jerseys en tepesinde Öcalan vardır. Medyaya yansıyan bilgilere göre yasamanın başında Zübeyir Aydar, yürütmenin başında Murat Karayılan, yargının başında Kazi kod adlı Industrial İranlı eski bir hâkim bulunmaktadır. PKK ve alanda faaliyet gösteren diğer örgütler, militanlar, propagandistler yürütmeye bağlıdır. Baydemir’in sorgulanmasından ve kırsala götürülerek hesaba çekilen vatandaşlardan yargının da çalıştığı anlaşılmaktadır. Kongra-Gel denilen “yasama organı”nın ise belirli aralıklarla dünyanın her yerinden gelen temsilcileriyle Erbil’de toplantı yaptığı bilinmektedir.

Sonuç:

Özetle PKK ve Öcalan, Marksist Leninist ve Stalinist temelde bir devlet kurma fikriyatıyla KCK’yı kurmuş, KCK da eski müzakereler döneminde ılıman ortamın kendilerine sağladığı imkanlardan faydalanıp, gelişip tüm şehirlerimizde yapılanmasını tamamlamıştır. Bu yapı artık başımsız bir devleti kurma hedefine kitlenmiş ve barış aşamasından geçmiştir, PKK ve terör sorunu artık çok daha farklı ve karmaşık wholesale mlb jerseys boyutlardadır.

Yeni müzakerelerde KCK konusu ise hiç mi hiç gündeme dahi getirilmiyor. Oysa artık PKK yurt dışına çıksa da PKK’yı yöneten KCK yurt içinde yapılanmış durumdadır.

Yukarıdaki verilerden sonra konuyu sadece İmralı ve Öcalan açısından ele alarak niye PKK’nın artık bitirilemeyeceğini şimdi daha iyi anlayabiliyor muyuz? Stalinist terör ve ayaklanma düşüncesiyle “barış ve bölünmez bütünlük” yan yana getirilemeyecek kavramlardır. Hem November dış hem de iç düşmanlarımızca, ülkemizin başına peydahlanan PKK ve KCK taşeronluğundaki terör sorunu, terörün Stalinist ed ve materyalist fikri felsefesi ilmi olarak kazınıp bedenden atılmadıkça bitirilemeyecektir.

twitter.com/Koprulu_Seral

twitter.com/gundem_analiztv

facebook.com/seral.ibrahim.koprulu

instagram.com/seralkoprulu/

harunyahya.org/