Türkiye Yugoslavya Olmayacak

Türkiye’de özerklik ve federasyon konuları tartışmaya açılırken, yakın tarihte cereyan eden Yugoslavya’nın çok kanlı bir şekilde parçalanarak dağılması hadisesi mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır.